Nyomdakész szöveg előkészítése

A kiadványok és egyéb nyomdába kerülő szövegek fordításait alapvetően lektoráltatni és javíttatni kell.

Átvizsgálom a szöveg nyelvi adottságait. Teljességében ellenőrzöm a helyesírást, központozást és a nyelvtant, valamint a formai aspektusokat és a stilisztikát a nyelvtani, szerkezeti és tartalmi követelmények tekintetében. Ha kívánja, korrektúrajavaslataimat az eredeti szöveg egy másolatán feltüntetve küldöm el Önnek, hogy végül Ön dönthessen arról, hogy alkalmazza-e azokat vagy sem.

Mindennemű szöveg és dokumentum fordítása


Hiteles Fordítás/Okiratfordítás


Film- és hanganyag fordítása

Nyomdakész szöveg előkészítése


Anyanyelvi lektorálás

Kutatómunka

Szövegkészítés