Übersetzung
Dolmetschen
Preise
Referenzen
AGB
Kontakt
Impressum


Bírósági tolmácsolás

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja, hogy

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen (…) nyelv (…) szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.


A polgári perrendtartás előírja, hogy

184. § (1) Ha a perben meghallgatandó személy magyarul nem beszél, és az általa használt nyelvben az
eljáró bíróságnak nincs kellő jártassága, a meghallgatásnál tolmácsot kell alkalmazni.

A törvény ezzel a felek közötti párbeszédet olyan mértékben szándékozza megkönnyíteni, mintha a tárgyalás nyelve egy általuk ismert nyelven folyna. Ez nemcsak rendkívüli kultúrális és forenzikus ismereteket követel meg, hanem gyakran a különböző tolmácsolási technikák kombinációját is.

Általános felesketésemet és hivatalos kirendelésemet a Landgericht Freiburg (Freiburgi Tartományi Bíróság) elnöke végezte el. Ekkor esküt tettem arra, hogy minden időben igazsághűen és lelkiismeretesen fogok fáradozni a felek jogi meghallgatásán.

Szimultántolmácsolás

Suttogó (fülbesúgásos) tolmácsolás

Konszekutív tolmácsolás

Konferenciatolmácsolás

Bírósági tolmácsolás

Tárgyalási tolmácsolás/Megbeszélések tolmácsolása

Szociális tolmácsolás (Community Interpreting)Fordítás
Tolmácsolás
Árak
Referenciák
ÁSZF
Kapcsolat
Impresszum